Úvod

Stránky jsou momentálně ve výstavbě.

 

Vznik a historie společnosti GRAFITEAM jako firmy s výrobně obchodním zaměřením sahá do roku 1991, tehdy ještě pod názvem Multiexpo. Od svých počátků se specializovala na výrobní činnost v oboru i na obchodní sektor, především prodej materiálů pro výrobu reklamy (spolupráce s firmami AVERY DENNISON, VEKA, Mayspies, JAC Stadt).

V roce 1999 došlo ke strategickému rozhodnutí rozdělením společnosti. Od roku 2000 společnost působí již výhradně jako česká výrobní firma pod značkou GRAFITEAM. V této souvislosti došlo k důrazné specializaci na výrobu a poskytování výrobně dodavatelských služeb v oboru, podložené jak organizačními změnami, tak novými investicemi do strojního vybavení. V současné době je vybavena kapacitním potenciálem, technickým zázemím a know how v oboru.


Od svého vzniku po celou dobu existence se může pochlubit velmi pozitivními a dlouhodobými zkušenostmi se servisem pro významné společnosti v ČR i zahraničí, zvláště pak na zakázkách pro Brněnské veletrhy Brno. Jak již bylo zdůrazněno, je firmou výrobní s minimem kooperace a agenturní činností se zabývá jen okrajově.

V současné době společnost GRAFITEAM zaměstnává 40 pracovníků. Z toho je 30 výrobních zaměstnanců - 20 grafiků a 10 modelářů. Další zaměstnanci spadající do kategorie technicko-hospodářských pracovníků zajišťujících zejména obchodně technický servis pro zákazníky, odbornou přípravu výroby a její kvalitní průběh. Ve výběru svých spolupracovníků klademe důraz především na odbornost, zdravého obchodního ducha a korektní přístup ke stávajícím i potencionálním zákazníkům. Společnost nastartovala v tomto období řadu organizačních, investičních a obchodních projektů vedoucích ve svém důsledku k jejímu dalšímu dynamickému rozvoji, splnění nezbytných podmínek a předpokladů pro kvalitní služby a spokojenost zákazníků.


Naše činnost je zaměřena na reklamní výrobu malých a středních nákladů pro koncové zákazníky i reklamní agentury.Od zpracování návrhu ve studiu až po konečnou realizaci. Firma se orientuje na zakázkovou výrobu dle individuelních požadavků a objednávek zákazníků, neprodukuje výrobu na sklad. Často se jedná o kusovou výrobu specielního zadání s velkým podílem manuální práce.


Výroba je rozdělena do dvou sektorů, na grafickou a modelářskou produkci, které spolu úzce kooperují a v řadě zakázek na sebe vzájemně navazují. Toto úzké propojení obou výrob umožňuje produkovat kompletní výrobky bez nutnosti další kooperace s jinými firmami.